Schrijf je hier in voor de training
“Managen zonder Macht”.

  • Wil je werken zonder een beroep te hoeven doen op je positie?
  • Wil je invloed uitoefenen zonder gebruik te maken van persoonlijke macht?
  • Heb je geen formele macht en moet je toch anderen mee krijgen in de gewenste richting?

Geef je op voor de Training Management zonder macht! Je leert gebruik te maken van andere bronnen dan macht. Bronnen die jij je al eigen hebt gemaakt en bronnen die je nog kunt aanboren en ontwikkelen. Je leert wat deze alternatieve bronnen zijn en krijg handvatten om deze in de dagelijkse praktijk toe te passen.