Coaching

Onze werkwijze
Bij ons vindt coaching altijd plaats in de context van de organisatie. Ieder coachtraject start met een gesprek tussen de drie actoren: de opdrachtgever, de coachee en de coach. In dit gesprek wordt de coachvraag geformuleerd en hiermee gaan we vervolgens aan de slag.

Birkman methodiek
Wij werken met de Birkman methode. Hiermee krijg je objectief inzicht in je eigen sterkten en zwakten, je behoeften ten aanzien van je werkomgeving, je beroepsmatige belangstelling en je stressgedrag. Objectief omdat jouw bevindingen worden vergeleken met 400.000 anonieme andere personen. Daardoor wordt er – naast je bestaande subjectieve beelden – een objectief zelfbeeld toegevoegd.

Rik Bekking is ervaren coach en auteur van het boek “Einstein en de kunst van coaching”. In dit boek staat coaching van individuele professionals centraal. Prikkelende verhalen en herkenbare praktijkvoorbeelden dagen de lezer uit en zetten aan tot nadenken over het fenomeen coaching.