Ons team

Rik Bekking:
“Ik werk met wat er is”

Rik kan theorie en praktijk goed aan elkaar koppelen en vraagt wat mensen nodig hebben om tevreden de deur uit te gaan. Door het stellen van prikkelende en confronterende vragen gaan deelnemers aan de slag met zelfonderzoek. Verder dan de sociale, wenselijke “praat”laag. Rik werkt altijd met wat er in de groep ter plekke gebeurt, om duidelijk te maken welke patronen deelnemers hebben. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten over jezelf en ontstaat ruimte voor groei.

Katherine Boon:
“Ik kijk vanuit verschillende perspectieven om meervoudig te zien”

Goede resultaten vragen vakmanschap in combinatie met enthousiasme en integriteit. Katherine kiest bewust voor een veelzijdige veranderaanpak, die steeds het optimum van inhoudelijk resultaat en aandacht voor het menselijke zoekt. Een balanced fit tussen ‘hard en zacht’, inhoud en interactie, vernieuwing en verbinding. Dat is haar passie!

Sonja Rhemrev:
“Ik spiegel zonder oordeel”

Sonja gelooft in het potentieel in ieder mens. In de ontmoeting is ze erop gericht jouw potentieel vrij te maken en jou tevoorschijn te laten komen. Dit doet ze door met jou samen te reflecteren en datgene wat niet bewust is bewust te maken. Sonja werkt ontwikkelingsgericht aan een duurzaam resultaat. Een duurzame verbinding met jezelf, van binnen naar buiten. Daarnaast gelooft ze dat een ieder het product is van de levenservaringen tot nu toe. Wellicht komen deze dan ook ter sprake, maar ze richt zich vooral op de toekomst. Zodat jij kunt worden wie je ten diepste wilt zijn.

Bert Wagenaar van Kreveld:
“Ik lever gedrag”

Bert streeft ernaar steeds bewuster te zijn van zichzelf, van zijn handelen en zijn gedrag. Door op maat gedrag te leveren bij trainingen, assessments of coachings kan hij bijdragen aan het vergroten van bewustzijn van anderen. Elke interventie ziet hij als een onderzoek waar hij de situatie ervaart vanuit de rol die hem gegeven wordt. Zijn feedback biedt hij om de deelnemer inzicht te geven in de invloed die de deelnemer uitoefent op de ander. Het gedrag dat hij levert is een uitnodiging aan deelnemers om zichzelf bewust te worden van andere mogelijkheden. Als Bert het gevoel krijgt dat iemand tot een nieuw inzicht is gekomen, is zijn missie geslaagd.

Rick Willemsen

Rick Willemsen is loopbaan-expert, Birkman consultant en trainer/coach op het gebied van authentiek leiderschap. Hij is schrijver van de managementboeken PITCH! –van elevator tot aanbesteding (van Duuren media 2014) en Echte leiders in echte organisaties (Scriptum, 2011). Zijn motto is Leren verrijkt organisaties!

Susan van Schooten

Susan verzorgt de communicatie en marketing van OTCP. Ze houdt de website actueel, beheert onze LinkedIn Company Page, schrijft onze nieuwsbrieven en beantwoordt de vragen van onze klanten.