Ontwikkelingscoach Omgevingswet

Wat doet een ontwikkelingscoach?

Een ontwikkelingscoach is beschikbaar om de benodigde verandering van houding en gedrag te begeleiden. De coach brengt de “harde” en “zachte” kant van de verandering bij elkaar. De harde kant gaat over de wat-vraag, de zachte kant over de hoe-vraag.

wat-vraag hoe-vraag
doelstelling van de wet ja mits
kerninstrumenten rollen
omgevingswaarden vaardigheden
instructieregels intake- en omgevingstafel
werken met passie
participatie
afspraken op 3 niveaus
feedback geven en ontvangen

Dat gebeurt door:

 • Driehoeksgesprekken met ontwikkelingscoach, medewerker en leidinggevende over ontwikkelpunten, vorderingen en resultaten van maximaal 3 kwartier.
 • Individuele gesprekken, over de ontwikkelpunten van de betreffende medewerker van maximaal 1 uur.
 • Individuele gesprekken over werken met passie. Welke rol past bij jou? Wat kun je goed en wat vind je leuk? Wat heb je nodig?
 • Teamgesprekken die aansluiten bij de praktijk, zoals de intake- en omgevingstafel en werkoverleg. Nieuwe concepten worden geleerd en toegepast (zoals afspraken maken op 3 niveaus).
 • Opdrachten om in de praktijk te oefenen met nieuw gedrag in de geest van de Omgevingswet.
 • Workshops en trainingen voor het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden.
 • Werksessies begeleiden voor actuele beleidsonderwerpen, bij voorbeeld ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie.
Welke instrumenten en werkvormen worden desgewenst ingezet?

De ontwikkelingscoach maakt gebruik van:

 • De Birkman-methodiek om te bepalen welke rol het best bij een medewerker past.
 • Inzetten van concepten en modellen ter vergroting van het inzicht.
 • Vergroten van zelfbewustzijn door spiegelen en reflectie.
 • Het stellen van (kritische) vragen.
 • Het omgevingscafé. Een vergaderruimte of kantine wordt getransformeerd tot café. Dit is een ontmoetingsplek voor alle disciplines die met de fysieke ruimte te maken hebben. In ieder café staat een actueel thema uit uw organisatie centraal. Al naar gelang het thema worden deelnemers uitgenodigd. In het café wordt gewerkt in de geest van de nieuwe wet. U wordt gecoacht op uw gedrag, u krijgt concepten en werkvormen aangereikt. En u boekt voortgang met uw werkvoorraad. Een café-bijeenkomst duurt 3 uur.
 • De inzet van een gedragstrainer. De gedragstrainer levert gedrag. Hierdoor is de medewerker in staat te oefenen met (voor jou) lastig gedrag. De ontwikkelingscoach begeleidt dit en geeft feedback. Er kan direct met alternatieven worden geoefend.
 • Lego serious play. Door het bouwen met Lego gaan deelnemers in gesprek over allerhande onderwerpen. Kan ook prima worden gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie.
 • Creatief denken sessies. in 3 uur worden elementen van de Omgevingsvisie uitgewerkt.
Wat is de tijdsinvestering?

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overleggen, structuren en werkzaamheden. De ontwikkelingscoach is 8 uur per week effectief beschikbaar voor de organisatie. Dit is exclusief voorbereiding.

Wat kost het?

De ontwikkelingscoach wordt per uur betaald. Er is overleg met de opdrachtgever over de inzet van de uren en instrumenten. Voor de Birkman-methodiek geldt een vast bedrag per medewerker die het gebruikt.

Offerte

Wij maken graag voor u een offerte op basis van maatwerk.