Cocomonio


Onderneming voor training, coaching en procesbegeleiding

OTCP is een netwerkorganisatie. Zij werkt samen met andere marktpartijen. Dat doet OTCP met partners die een bijdrage en een meerwaarde leveren aan de missie van OTCP. De missie van OTCP is het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke groei van medewerkers in de context van de organisatie. Dat gebeurt volgens de visie dat ieder individu zijn eigen manier en eigen tempo van leren heeft. OTCP sluit daar op aan, door in de ontwikkelingsprogramma’s altijd maatwerk aan te bieden op individueel niveau. lees meer>

Onze kernwaarden: Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Maatschappelijke Betrokkenheid.


OPEN INSCHRIJVING TRAININGEN

4-daagse training Managen zonder macht start 12 april 2018 Bunnik Informatie
4-daagse training Managen zonder macht start 9 oktober 2018 Bunnik Informatie
Opfriscursus Birkmanmethode 17 april 2018 Bunnik Informatie

 

icoons_VKWALITEIT icoons_RBETROUWBAARHEID icoons_HMAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Weten waar je mee bezig bent. OTCP maakt gebruik van het psychologisch denkmodel Transactionele Analyse en de Systeemtheorie. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Eerlijkheid vinden we belangrijk. OTCP werkt met het concept Work2Win. Werken met OTCP betekent directe opbrengst voor de maatschappij. Twee winnaars!
lees meer> lees meer> lees meer>

De missie van OTCP is het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke groei van medewerkers.