Creatief leegstand bestrijden

Wat is het?
Deelnemers gaan in een reality game een leegstaand pand of te ontwikkelen locatie bekijken en bedenken wat hierin gerealiseerd kan worden. Aan de game nemen tussen de 16 en 30 medewerkers deel. De game duurt van 12.00 uur tot 17.30 uur.

Wat is het doel?

 • leren meer te denken in mogelijkheden
 • leren op een andere manier te kijken naar hetzelfde
 • plezier met elkaar

Hoe werkt het?

 • In de reality game werken de deelnemers vanuit het stadhuis (of een externe locatie). Ze hebben een middag de tijd om hun oplossing voor een bestaand probleem vorm te geven. Aan het eind van de middag presenteren ze deze aan de andere teams. Hieruit komt een winnaar.
 • Tijdens de game maken de deelnemers afspraken met de betrokkenen. Dit zijn de verantwoordelijke wethouder, de ontwikkelaar en een omwonende. Hiervoor worden acteurs ingezet. Het is leuk als de eigen wethouder en/of raadsleden ook meedoen aan de game.
 • De game wordt gespeeld in minimaal vier teams en maximaal vijf teams van vier tot zes personen. De teams worden zo veel mogelijk interdisciplinair gevormd. Ieder team heeft een teamcoach. Tijdens de game vinden er teamcoachbijeenkomsten plaats om het leerrendement te vergroten.

Wat kost het?
Maximaal € 8.000,-, exclusief btw. Dit bedrag is inclusief:

 • een intakegesprek
 • voorbereidingskosten
 • reis- en verblijfkosten
 • inhuur acteurs
 • inhuur teamcoaches

De kosten zijn exclusief eventuele locatiekosten en catering. Catering kan in het eigen stadhuis plaatsvinden als de locatie zich op loopafstand daarvan bevindt.

Wat is er nodig?

 • één leegstaand toegankelijk pand of een te ontwikkelen locatie in de eigen gemeente op loopafstand van het stadhuis
 • huidige bestemmingsplan van en vergunningen voor de locatie
 • een afzonderlijke (werk)ruimte voor elk team, met pc’s en een printer
 • een ruimte voor de presentaties/uitleg
 • catering
Verzoek om meer informatie


  Soort training*

  Opmerkingen