Enthousiastelingen sleutel tot succes Omgevingswet

Houding en gedrag als succesfactor

Het succes van de nieuwe Omgevingswet zal voor 80% afhangen van een nieuwe cultuur, van een andere houding en gedrag. Dat zei voormalig Minister Schultz. En toch wordt er fors geïnvesteerd in die andere 20%. Dat lijkt me ook nodig: Hoe moet je met de nieuwe wet werken als je de regels niet beheerst? Of als je aanvragen niet digitaal kunt ontvangen? Maar hoe zit het dan met die 80%? Gaat dat vanzelf? Moet dat worden opgepakt na invoering van de wet? En nog belangrijker: Waar gaat dat eigenlijk over? Wat moet je anders gaan doen als ik nu ambtenaar ben en met de fysieke ruimte te maken heb? Vaak gaat het over algemene begrippen en competenties. Er moet beter worden samengewerkt, integraal worden gewerkt, beter gecommuniceerd, meer participatie, van binnen naar buiten, een continue externe coördinatie, open staan voor nieuwe ideeën, met een integrale blik verbinden, verplaatsen in de positie van de raad en het dagelijks bestuur en die van de burger, herkennen, creëren en benutten van kansen etc. Ga er maar aanstaan. Welke ambtenaar zegt: “Dat is allemaal nieuw voor mij. Ik werk nu niet samen, ik communiceer niet goed en ik werk niet integraal. Mij verplaatsen in de raad vind ik lastig en verplaatsen in burgers trouwens ook. Ik ga mijn houding en gedrag aanpassen.” Maar hoe moeten we de wet dan laten slagen? Wij pleiten voor een cultuurverandering in 3 stappen.

stap 1: Bepaal wie de (potentiële) enthousiastelingen in de organisatie zijn.

Dit kun je bepalen door alle medewerkers te vragen in hoeverre zij zichzelf inschatten op een schaal van 0 tot 10 op:

  • potentie om anders te gaan werken (ben ik een veranderaar, houd ik van afwisseling, alles wat nieuw is of ben ik meer behoudend en heb ik het liefst bekende werkwijzen?)
  • enthousiasme over de nieuwe Omgevingswet (vind ik het leuk? heb ik zin in de verandering?)

Als iedere medewerker dat voor het team doet, kun je met elkaar daar een goed gesprek over voeren. Wijs vooral niemand aan, maar ga aan de slag met mensen die daar zin in hebben.

Stap 2: Ga met de potentiële enthousiastelingen aan de slag.

Allereerst kijk je met hen of zij de rol hebben of krijgen die hen past. Qua persoonlijkheid is niet iedereen voor elke rol geschikt. Je werkt met passie als je de dingen doet die je leuk vindt, waarbij jouw kwaliteiten tot zijn recht komen, in een omgeving die aan je behoeften voldoet. Voor de goede uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Het is zinvol deze medewerkers vroegtijdig te laten nadenken over vragen als:

  • Wat vind ik echt leuk om te doen?
  • Wat kan ik goed?
  • Zit ik gelet op het voorgaande op de juiste plek?
  • Hoe krijg ik de rol die bij mij past?

Maak hen de ambassadeurs van de verandering. Begeleid hen bij de benodigde gedragsverandering. Het gaat om medewerkers die de intentie hebben om de uitvoering van de Omgevingswet te laten slagen. Zij worden toegerust om hun collega’s mee te krijgen in het gewenste gedragspatroon.

Stap 3: Coach het ontwikkelpotentieel en neem afscheid van de afhakers.

Neem de medewerkers van het ontwikkelpotentieel mee richting gedrag van de enthousiastelingen. Laat de resultaten zien van de successen uit stap 2. Geef de opgeleide enthousiastelingen uit stap 2 hierbij een rol. De medewerkers uit het ontwikkelpotentieel krijgen nu ook de toepasbare tools. Stop in deze stap geen energie in de medewerkers die afgehaakt zijn of daar naar neigen. Leer de anderen hoe hier mee om te gaan.

OTCP heeft een trainingsprogramma ontwikkeld om jouw team uit de bestaande patronen te halen en klaar te stomen voor de Omgevingswet. Duidelijk wordt welke rol jou het beste past en we leren je zoveel mogelijk in de praktijk (via bij voorbeeld de intake- en omgevingstafel) hoe je zoveel mogelijk in de geest van de wet kunt acteren. We bieden een mix van de Birkman-methodiek, training-on-the-job, individuele coaching, korte workshops online en digitaal en train-de-trainer op maat gesneden voor jouw team. Meer weten? Vul het contactformulier in en we nemen contact met je op.