Eerste loopbaancheck heeft plaatsgevonden

Eerste loopbaancheck heeft plaatsgevonden 1024 723 OTCP

Afgelopen week vond onze allereerste loopbaancheck plaats. Een inspirerende dag met een zestal enthousiaste deelnemers onder leiding van onze loopbaanexperts Rik Bekking en Rick Willemsen. Deze dag was speciaal bedoeld voor iedereen die worstelt met vraagstukken in hun loopbaanontwikkeling. Juist met zo’n kleine groep, vallen de kwartjes snel. “Ik hoor juist thuis in de organisatie waar ik nu werk” of “Ik ga op zoek naar een andere baan” waren bijvoorbeeld twee totaal verschillende reacties van onze deelnemers. We hebben met elkaar gesproken over wat je fijn vindt aan je werkplek, wat jou op het werk motiveert, hoe je relatie met je leidinggevende is en waar je van geniet.

Birkman
Vooraf – gewoon thuis – hebben alle deelnemers de Birkman-vragenlijst ingevuld. Het rapport wat daaruit voortkwam, hebben we uitgebreid besproken. Hiermee kregen de deelnemers inzicht in hun eigen sterkten en zwakten, hun behoeften ten aanzien van de werkomgeving, hun beroepsmatige belangstelling en hun stressgedrag. Ook hebben wij alle deelnemers een persoonlijk advies gegeven; wat past nu echt bij jou en in welke omgeving hoor jij zakelijk gezien thuis?

Nieuwe data
Op 16 september en 17 december 2019 heb je weer de mogelijkheid om mee te doen met een loopbaancheck. Geef je op!